Библиотека "Библиотека Георгиев" Ви предлага:

Финландски разкази

10лв.
  • Финландски разкази
  • Финландски разкази
Преглеждания: 33
  • Автор: Сборник
  • Състояние: Добро
  • Наличност: 1
  • Издателство: Народна култура
  • Страници: 204
  • Размери: 135/201 мм.
  • Год. на издаване: 1978
  • Характеристики: С твърди корици
Допълнителна информация
Финландската литература е сравнително слабо позната в България. Главна причина за това е езиковата бариера. Малкото, което е издадено досега у нас, не се е превеждало от фински език на български, което обикновено е в ущърб на езика и стила на автора. Настоящият сборник, който е и първият по рода си (превод от фински език), е опит да се запознае българският читател с литературата на тази северна страна. Финландската литература е една от младите европейски литератури. През шествековното шведско господство финският език се е смятал за недодялан, неподходящ за художествена литература, която се е пишела на шведски или латински език. Финландският национален епос „Калевала“, събран и издаден през 1835 година от Елиас Льонрот, оборва това реакционно твърдение и открива пътя за развитието на финландската литература. Първото литературно произведение на фински език е романът на Алексис Киви „Седемте братя“ (1870). Тази реалистична творба, пресъздаваща правдиво бита и душевността на финландския селянин, става образец за идните поколения финландски писатели. Стилът на романа — реализмът, се превърна в класически стил на финландската литература. Разказът като художествен жанр във финландската литература възниква през 90-те години на миналия век. Още в първите си творби Юхани Ахо, Мина Кант и Арвид Ярнефелт откликват на новите обществени проблеми, породени от разпадането на патриархалния бит и формирането на капиталистическия строй — положението на безимотните селяни, на зараждащата се работническа класа, на ролята и мястото на жената в обществения живот. Важно място в техните творби е отделено на природата. Тайнствеността на гъстите борови гори, спокойствието на сините езера, тишината на белите нощи не са декор, а действуващи лица. След 1917 година, годината, в която Финландия става независима държава, пред писателите се откриват нови перспективи. Финландският разказ се оформя като жанр със самобитни черти. Големи заслуги за това имат Пенти Ханпя, който и до днес се смята за ненадминат майстор на късия разказ във финландската литература, и Тойво Пеканен. Централна фигура в техните творби е онеправданият селянин и работник, обикновеният човек от народа. Езикът на разказите им е сбит, ясен, изразителен, изпълнен с много думи и изрази от народния говор. Втората световна война се приема за границата в историята, а също и в литературата на Финландия. Новият курс, който пое страната след войната, известен под името „линията Паасикиви-Кеконен“, даде своето дълбоко отражение и върху най-новата финландска литература. Наред с авторите, който живеят още под впечатленията от войната, постепенно си пробива път и едно ново поколение писатели, който насочват поглед към днешния ден, към съвременния човек. Служейки си с нови форми и стилове, те обогатяват изразните средства на разказа. Особено голяма заслуга в това отношение имат Вейо Мери, Анти Хюрю, Паво Хавико и Ласи Нуми. Съвременният финландски разказ показва през последните години тенденции към още по-силна социална и политическа заангажираност на авторите. Най-популярни от тези млади писатели са Хану Салама и Мариа-Лена Микола. В техните произведения се чувствува подчертан стремеж към опростяване на изразните средства за сметка на традиционната образност, към по-правдиво пресъздаване на заобикалящата ги действителност. Със своето многообразие на форми и изразни средства, с високото си художествено равнище финландските разкази се нареждат сред най-добрите образци на този жанр в скандинавските страни. Тази кратка панорама на финландския разказ е опит да се представят по-значимите течения в развитието на жанра от неговото формиране до днес. Веселин Тошков
Поръчка за тази оферта без регистрация или запитване въведете вашите данни

Всички обяви от: Библиотека Георгиев
Покажи още
Покажи още

Вход

Потребител
Парола

Забравена парола

E-mail