Условия за ползване

Условия за ползване

"Библиотеката" (http://Bibliotekata.eu) е интернет платформа, която посредничи при купуване, продаване и търсене на нови, стари, антикварни книги, списания, учебници, сборници, грамофонни плочи, вестници и картички. предлагани от различни библиотекари. Пълноценното използване на платформата е достъпно само за регистрирани потребители. Те могат да изберат типа регистрация - на купувач или продавач (библиотекар), и познавайки и съгласявайки се със съответните условия, да купуват, продават нови, стари, антикварни книги, списания, учебници, сборници, плочи, вестници, картички и др.

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на "Библиотеката" (http://bibliotekata.eu), вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в текст, изображения и програмен код, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на "bibliotekata.eu е изрично забранено.

Използване на портала

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването, извличането или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на "bibliotekata.eu

Забранено е използването на портала за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на "bibliotekata.eu, потребителя се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си или за фирмата, която представлява, при попълване на регистрационната форма.

Потребителят е длъжен да се съобразява с предписанията на администрацията при забелязани грешки и неточности в предоставяната информация, както и да отговаря своевременно на съобщенията на администратора, които получава по емейл.

Цени

Цените в "bibliotekata.eu" са отговорност на библиотекарите.

Купувачът е длъжен да заплати цената, която е била посочена в "bibliotekata.eu" в момента на доставката поръчката.

Ако библиотекарят е посочил отстъпки по дадения ранг, то купувачът е в правото си да заплати цената след приспадане на отстъпките.

Ако са допуснати технически грешки при предоставянето и публикуването на цените, библиотекарят има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи обезщетение по никакъв начин на купувача, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от купувача, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните книги се извършва от библиотекарите или техни представители в договорения с купувача начин и срок.

Плащане на закупени книги

При плащане в брой на поръчаните оферти купувачът се задължава да депозира в момента на доставката на библиотекаря или на неговия представител, извършващ доставката (куриерска фирма), пълната стойност на доставяната поръчка. Всички разходи по доставката са за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго.

При предварително плащане - по банков път в лева, купувачът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка плюс цената за нейната доставка, в банковата сметка на библиотекаря и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните книги. В основание за плащане задължително се вписва номерът на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на купувача, освен ако изрично не е договорено друго. Същото е валидно при предварително плащане чрез пощенски запис по БГ пощи, банков превод и др.

Срок за плащане

Срокът за плащане на поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата, на която е договорена поръчката. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупени продукти

Купувачът има право да се откаже от една или повече от поръчаните книги в срок от 24 часа от потвърждаването на поръчката.

В случай че в срок от 24 часа от договарянето на поръчката купувачът се откаже частично или изцяло от закупените книги, библиотекарят се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума, ако има такава. В случай че купувачът не се откаже от закупените продукти, библиотекарят автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните продукти и се задължава да ги изпрати в срок.

При констатация на оферта с дефекти, неописани в сайта на “bibliotekata.eu", до 24 ч. от получаването й или при ползване на услугата "преглед преди плащане" и при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката, библиотекарят се ангажира тя да бъде подменена с нова или да бъде възстановена депозираната за продукта сума, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на продукта са за сметка на библиотекаря. При несъответствие на продукта с основните характеристики, посочени в сайта на "bibliotekata.eu", библиотекарят възстановява депозираната от купувача сума за продукта, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на продукта, съобразно чл. 59, ал. 3 от ЗЗП, и в срок от 7 дни от получаването му при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Други

"Bibliotekata.eu" има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

"bibliotekata.eu има право да спира частично или изцяло достъпа на потребители до услугите на bibliotekata.eu, ако прецени, че те по някакъв начин заплашват сигурността на платформата или нарушават настоящите Условия. Достъпът може да бъде спиран и при съмнение за ощетяване по какъвто и да е начин на трети лица. При по-тежки нарушения "bibliotekata.eu си запазва правото да сезира съответните органи по установения ред.

"bibliotekata.eu си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с поддръжката на платформата, с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

"bibliotekata.eu  не декларира, че материалите или услугите в сайта са подходящи или достъпни извън България и съответно - достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "bibliotekata.eu не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Bibliotekata.eu" не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уеб сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложните продукти, услуги и други такива в тези уеб сайтове.

"Bibliotekata.eu може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Bibliotekata.eu  не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват от вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уеб сайтът.

"Bibliotekata.eu не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уеб сайта.

Координатите на www.bibliotekata.eu са:

Телефон за информация

+359988985130

+359899109150

https://www.facebook.com/bibliotekata.eu

e-mail: info@bibliotekata.eu

 

skype: bibliotekata.eu

гр. Варна

 

Уеб дизайн

http://dobg.net/

Адрес: гр. Варна, ул Кавала №30, ап.9

mob.:0889 132020; тел.:052 603993

e-mail: info@dobg.net

 

 

skype: dobg_company

 

Вход

Потребител
Парола

Забравена парола

E-mail