Условия за ползване от Библиотекар

Условия за библиотекари

Регистрация

С регистрацията си като библиотекар в сайта "Bibliotekata.eu",  потребителят се съгласява да спазва Общите условия, Условията за библиотекари.

При регистриране на потребителя той не подписва договори и не носи съдебна отговорност и няма тежести по закона. Санкционира се единствено с временно или постоянно ограничаване на профилът му.

Регистрацията на потребителя  в "bibliotekata.eu" като библиотекар е безплатна. Тя позволява библиотекаря основно да продава, неограничен брой книги, списания, грамофонни плочи, учебници, сборници, вестници, картички, пощенски марки.

Библиотекаря може и да купува от същия профил като библиотекар, но няма да му се повишава ранга и няма да се възползва от перефенциалните условия, които има регистрирания като купувач. По подходящо е да има друга регистрация, регистриран като купувач. По този начин, ще се трупа ранг като купувач и ранг като библиотекар и ще ползва предоставените отстъпки за достигнато ниво.

Библиотекарите се съгласяват да предоставят вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма, а при промяна на данните своевременно да внасят корекции в профила си.

Библиотекари, чиито профили в "bibliotekata.eu" са били заличени от администрацията на сайта за сериозни нарушения, несъвместими с Общите условия и/или с Условията за купувачи и Условията за библиотекари в сайта губят право на повторна регистрация.

 

Права на библиотекарите

Всеки библиотекар има право да предлага за продажба и да продава неограничен брой книги, списания, грамофонни плочи, учебници, сборници, вестници, картички, пощенски марки. С предлагането на  книги, списания, плочи, учебници, сборници, вестници, картички, пощенски марки за продажба в "Bibliotekata.eu" библиотекарите декларират, че те са тяхна собственост и имат права да се разпореждат с тях.

Библиотекарите  имат право да ползват безплатните услуги и инструменти, предоставени им от "Bibliotekata.eu". Чрез тях имат право да визуализират, подреждат и управляват отделните заглавия; да комуникират с администрацията на сайта; да анализират в реално време предоставяната им статистическа информация за продадени, свалени, върнати за редакция, отказани книги и др.

Библиотекарите имат право, ако желаят, да предложат книгите си в собствена безплатна библиотека с уникално име в рамките на "Bibliotekata.eu като ползват присъщите за библиотеката възможности за реклама и продажба.

Библиотекарят има право да променя количеството налични оферти по всяко време.

Библиотекарите имат право на достъп до информация за своите продадени книги, за направените обороти и начислени такси, както и до всяка информация, засягаща техните продажби, дължими суми и срокове за плащане.

Библиотекарите имат право на достъп до графично изведена статистика в реално време за броя въведени книги, броя продадени книги, броя въведени и продадени книги за деня, седмицата, месеца, годината.

Библиотекарите имат право да предплащат суми за бъдещи периоди, с което да снижават разходите си за банкови и други преводи.

Библиотекарите имат право за определен период от време да спрат обслужването на поръчките си, само ако преди това са уведомили администрацията на сайта да спре временно книгите им от продажба.

Библиотекарите имат право да заличат билиотеката си и/или профила си като библиотекари. Ако обаче трансформират профила си в профил на купувач, а не го изтрият изцяло, въведените от тях книги се запазват като свалени и могат да бъдат върнати за продажба при възвръщане на статуса им като библиотекари. Ако заличат регистрацията си в "Bibliotekata.eu" като купувачи, то въведените от тях книги се въвеждат отново.

Библиотекарите имат право да изпращат предложения до администрацията на сайта с цел подобряване функционалностите в сайта. Всички предложения, които отговарят на политиката за развитие на услугите в сайта, ще бъдат обсъдени и при одобрение и техническа възможност реализирани.

 

Задължения на библиотекарите

Библиотекарите са длъжни да проверяват кореспонценцията и акаунта си в сайта регулярно, за да могат навреме да потвърдят поръчките си и да отговарят на постъпили съобщения по e-mail.

Библиотекарите са длъжни да предлагат в "bibliotekata.eu" само книги, списания, плочи, учебници, сборници, вестници, картички, пощенски марки, които са физически налични и достъпни и могат да бъдат своевременно изпратени до купувача в изпълнение на негова поръчка.

Библиотекарите са длъжни да описват точните данни на книгите, които обявяват за продажба и реалното физическо състояние на притежаваните от тях екземпляри.

Библиотекарите са длъжни възможно най-бързо да потвърдят/откажат направена към тях поръчка, като при потвърждаване трябва да са сигурни, че притежават исканата книга.

Библиотекарите са длъжни ежедневно да отстраняват записи на книги, с които не разполагат поради изгубване, продажба и др. като добавят налични бройки “НУЛА”. А когато разполагат с повече екземпляри от една и съща книга, своевременно да отбелязват точния им брой, при поръчка системата автоматично сваля купеният брой книги.

При невъзможност да се обслужват поръчки за период по-голям от 3 дни библиотекарите са длъжни да уведомят предварително администрацията на "Bibliotekata.eu", за да спре временно книгите им от продажба. Ако такъв сигнал не постъпи, поръчки, останали без отговор след 5-ия ден, се заличават автоматично, като купувачите се уведомяват за отказа, а всички книги на библиотекаря се спират от продажба до момента, в който не получим информация от него, че е в състояние да обслужва поръчките си.

Библиотекарите са длъжни да заплащат дължимите суми от начислени такси към "Bibliotekata.eu" в определения срок и размер.

 

Заобикалянето на настоящите правила може да доведе освен до изтриване/редактиране на подобни съобщения, както и при системна злоупотреба до предупреждение и последващо ограничаване правата на потребителя или до неговото отстраняване.

В отношенията си с администрацията на сайта библиотекарите се задължават да съблюдават добрия тон, да не разпространяват информация, която по един или друг начин им е станала известна поради естеството на работата им в платформата, както и да защитават доброто име на сайта, чрез коректните си отношения с купувачите и по всякакъв друг начин.

При налагане на санкция, водеща до прекратяване на отношенията с "Bibliotekata.eu", не се възстановяват суми, които са предплатени от библиотекаря за ползване на каквито и да е услуги.

Библиотекарите са длъжни да използват предоставените им функционалности само и единствено за продажба на книги и/или др. стоки, упоменати в предложените категории на сайта, и да не предлагат оферти и услуги, които нарушават законите на Република България.

 

Такси при продажба


При осъществяване на продажба, чрез системата за поръчки в "Bibliotekata.eu", библиотекарите дължат хонорар освен ако разполагат с под 100 оферти.

Размерът на таксата се начислява като процент върху месечния оборот на библиотекаря, реализиран чрез поръчки в “Bibliotekata.eu". Тя се заплаща от 1-во до 10-то число вкл. на следващия месец, ако натрупаната сума към 1-во число на месеца е в размер равен или по-голям от 15 лв.

Ново!!!

Библиотекарят ще усвоява 100% от сумата от свойте продажби, до момента в който достигне 100 въведени заглавия.След настъпване на този момент, печалбата му ще бъде между 80 - 85% в зависимост от ранга си:

Ранга на библиотекаря се изчислява автоматично и може да го следи в профила си в левия ъгъл под снимката. Критериите на определяна на ранга е: брой въведени книги, брой продадени книги и сума на продадените книги.

Печалбата на библиотекаря от реализирани продажби чрез Bibliotekite.eu :

Начинаещ Библиотекар - 80%

Средно напреднал Библиотекар - 80%

Напреднал Библиотекар - 81%

Професионален Библиотекар - 81%

Библиотекар - 82%

Книговед - 82%

Средно напреднал Книговед - 83%

Напреднал Книговед - 83%

Професионален Книговед - 84%

Висш Книговед - 85%

 

При плащане през последните няколко дни от предвидения десетдневен срок библиотекаря трябва да ни изпрати по имейл копие на платежния документ, за да бъде потвърдена и отбелязана платената сума в системата.

Ако по някаква причина библиотекаря  не е в състояние да погаси задълженята си в предвидения срок (1-во - 10-то число на месеца), той е длъжен да уведоми незабавно администрацията на “Bibliotekata.eu", за да бъдат предоговорени условията по погасяване на задълженята през съответния месец.

Дължимите суми се заплащат:

- по удобен за библиотекаря начин.

Банков път, ePay, PayPal, Пощенски запис, Паричен превод чрез еконт.

 

Права и отговорности на Bibliotekata.eu

“Bibliotekata.eu има право във всеки един момент да отказва валидиране на определени оферти или на оферти от определени библиотекари, както и да ги връща за редактиране, да ги коригира или изтрива, ако това се наложи.

“Bibliotekata.eu има право без предупреждение да спира, променя, подобрява, надгражда определени функционалности в сайта с цел подобряване на услугите и реализиране на повече продажби.

 

“Bibliotekata.eu има право във всеки един момент да спира достъпа на библиотекаря до неговия акаунт, да заличи профила му на библиотекар, ако нарушенията са от естество, което налага такива санкции.

“Bibliotekata.eu не носи отговорност за недобросъвестни действия, целящи измама, извършвани от потребители, ползващи нашите услуги.

“Bibliotekata.eu не носи отговорност за некоректно въведени цени и описания на книги, предлагани от библиотекарите..

“Bibliotekata.eu  не носи отговорност за качеството на книгите, предлагани от библиотекарите.

“Bibliotekata.eu не носи отговорност и не може да гарантира достоверността на информацията за предлагани те от библиотекарите книги и др., както и не може да гарантира коректност та на библиотекарите.

Всички парични транзакции при осъществява не на покупко-продажба на книги се извършват директно между купувачите и библиотекарите. Bibliotekata.eu  не се ангажира с изплащане на обезщетения в случай на измама. Съветваме Ви при съмнения за такава, да ни уведомите незабавно. При отчетени нередности от страна на купувачи или библиотекари Bibliotekata.eu ще съдейства за разрешаване на проблема.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. “Bibliotekata.eu не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
Координатите на www.bibliotekata.eu са:

Телефон за информация

+359988985130

+359899109150

https://www.facebook.com/bibliotekata.eu

e-mail: info@bibliotekata.eu

 

skype: bibliotekata.eu

гр. Варна

 

Уеб дизайн

http://dobg.net/

Адрес: гр. Варна, ул Кавала №30, ап.9

mob.:0889 132020; тел.:052 603993

e-mail: info@dobg.net

skype: dobg_company

 

 

Вход

Потребител
Парола

Забравена парола

E-mail